Lägg ut löneadministration och bokföring

Om du driver ett företag så vet du redan hur mycket det är att hålla koll på. Förutom att ro projektet i hamn måste du se till att det finns tillräckligt med personal och att de får betalt som de ska. De flesta stora företag har en ekonomiavdelning som tar hand om allt som har med företagets ekonomi att göra. Men om du driver ett mindre företag inom stålbranschen kan det kännas som för mycket att ha en hel ekonomiavdelning. Ett alternativ är att lägga ut särskilda ansvarsområden till proffs.

Gör det rätt från första början

Det finns mycket viktigt att tänka på vid bokföring av löner och utöver att hålla koll på existerande bokföringsregler gäller det att uppdatera sig regelbundet. Regler ändras eller tillkommer regelbundet och missar man något kan man få förseningsavgifter. När du lägger ut både lönehanteringen och bokföringen till ekonomiska experter kan du vara säker på att de har full koll på allt och är uppdaterade om olika regler.

Hur bokför du till exempel om du har råkat göra fel på någons lön och reglerar det vid nästa löneutbetalning? Eller vad händer om du råkade dra fel skatt på en anställds lön? Det är mycket som kan gå fel när man betalar ut lönehanteringen och vid bokföringen av det. Men när det blir rätt från första början blir det enklare att hantera allt.

Bättre rapporter ger mer insyn

Kännetecknet för duktiga entreprenörer är inte att de klarar av precis allt i företaget. Det är istället att de vet när det är dags att delegera arbete och ta in rätt personer för jobbet. När det kommer till ekonomi är det nästan alltid bättre att kalla in experterna som kan sköta allt från löner till bokföringen.

Att lägga ut den ekonomiska administrationen betyder inte att du som företagsägare inte har insyn eller koll på företagets ekonomi, utan det är faktiskt tvärtom. När all bokföring är skött ordentligt är det lättare att ta fram ordentliga rapporter och budgetar. Det ger en klar bild jämfört med när du måste uttyda från oklara poster och konstiga korrigeringar vad som har hänt i företagets ekonomi och vad du kan förvänta dig i framtiden.

Underlag och tidsbesparingar

Även om du lägger ut det hela till en bokföringsbyrå måste du ändå vara delaktig. Du måste fortfarande ge dem underlag som till exempel lönelistor, kvitton och fakturor. Men det handlar om enkel datainmatning, för när de väl har fått underlaget lägger de upp det i rätt kategorier och sköter alla beräkningar. De kan även sköta all rapportering till Skatteverket.

Detta innebär att du som företagare får mer tid till annat och att du inte längre behöver hålla allt det ekonomiska i huvudet. Du får helt enkelt göra det som du är bäst på, samtidigt som du lämnar de ekonomiska ansvarsområdena till experter som både har intresset och kunskapen.