Viktigt med rätt juristbyrå vid sin sida som företag

Att vara arbetsgivare är inte alltid helt lätt. Framför allt gäller det att förstå vilka krav som ställs ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Arbetsrätten är det som rent formellt reglerar relationen mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.

Ibland kan det vara bra att få stöd i olika juridiska frågor. Din jurist i Sundsvall kan hjälpa till inom flera olika kompetensområden. Det kan vara allt från GDPR till beskattningsrätt och de sysslar även med arbetsrätt. Som företag underlättar det att ha all juridisk kompetens hos en samarbetspartner.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön

Ett företag som har anställda har krav på sig att leva upp till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen innebär att arbetet ska kunna utföras utan risker för hälsan eller att råka ut för en olycka. Att läsa på om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och hålla sig uppdaterad på ändringar är en viktig aspekt.

Det finns möjlighet att delta webbutbildningar hos Arbetsmiljöverket för att stärka sin kompetens. Skulle det uppstå tvister i arbetsmiljöfrågor och andra arbetsrättsliga frågor är det bra att först prata med en jurist. Det gäller både anställda och arbetsgivare.

Frågor som rör arbetsrätt är inget ovanligt

Både anställda och arbetsgivare har ofta frågor kring arbetsrätt. Anställda som är med i ett fackförbund kan ofta, men inte alltid få juridisk rådgivning i vissa frågor. Är du anställd men inte medlem i ett fackförbund har du inget rättsligt stöd från facket.

Många mindre arbetsgivare har inte möjlighet att kunskap om allt som rör arbetsrätt. De vanligaste tvister rör uppsägning och avskedande. I dessa fall är det bra att först prata med en jurist för att undvika att bryta mot någon lagstiftning. Bland annat Örebro universitet fick betala skadestånd på 75 000 kronor för en felaktig uppsägning. Det kan bli svårt för ett litet företag om det går till domstol att mäkta med ett skadestånd.