Är bitcoin det nya guldet?

Bitcoin är en form av digital valuta som har uppmärksammats under de senaste åren. Den har funnits sedan 2009 och har ökat stadigt i värde, så pass mycket att många anser att det är det nya guldet. Men är det verkligen det nya guldet? Det och mycket annat svarar vi på i den här korta artikeln.

Vad är Bitcoin och varför är det så populärt?

Bitcoin är en kryptovaluta och globalt betalningssystem som under de senaste åren har fått en stor internationell uppmärksamhet. Valutan uppfanns främst för att kringgå behovet av en centralbank och ge tillbaka kontrollen till folket.

Hur fungerar Bitcoin-nätverket?

Bitcoin-nätverket utgörs av ett så kallat peer-to-peer elektroniskt kassasystem som kan användas för att genomföra transaktioner utan att involvera en tredje part i transaktionen. Således kräver den ingen typ av centraliserad myndighet eller betrodda tredje parter eftersom alla transaktioner registreras transparent i en offentligt distribuerad huvudbok, även kallat för blockchain – och det är det här som gör bitcoin så populärt.

Varför Bitcoin-värdet fortsätter att stiga

I den här digitala eran letar människor efter ett sätt att lagra sina pengar på en säker plats där de kan växa med en minimal kostnad, istället för att förlita sig på regeringar eller banker. Bitcoin ger dem den möjligheten. Med ett begränsat utbud och mer global efterfrågan är det troligt att Bitcoin kommer att fortsätta att öka i värde i framtiden. Dock är det viktigt att poängtera att Bitcoins värdepris varierar väldigt mycket, vilket i sig är en stor risk. Denna volatilitet skapar en intressant möjlighet för handlare att tjäna pengar men det gör också valutan till en riskfylld investering.

Bitcoin är det nya guldet

Bitcoin betraktas numera som det nya guldet. Det har traditionellt setts som en säker tillflyktsort valuta och för många är det fortfarande. En stor mängd bitcoin investeringar kommer från länder som genomgår ekonomisk oro som Venezuela, Argentina och Turkiet. Således kan valutan vara det nya guldet för länder som saknar en stabil valuta och har en instabil ekonomi för att skydda
skydda sina tillgångar från hyperinflation.